Willa dla ptaszków

Wychowanie społeczne oraz wychowanie dla poszanowania przyrody jest bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Poznawanie środowiska naturalnego, jego bogactw i różnorodności, wzajemnych powiązań to elementy edukacji ekologicznej bardzo często występujące w codziennej pracy z dziećmi.

Kontakt z przyrodą i zwierzętami oddziałuje kojąco na dziecko i jest niezbędny. Realizowany w bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Grabownicy Starzeńskiej program wychowawczy pod hasłem: Przedszkolaki kochają zwierzaki ma na celu pogłębianie wiedzy uczniów na temat potrzeb zwierząt w teorii i praktyce, uświadomienie dzieciom, że zwierzęta to istoty żywe, nauczenie odpowiedzialności za zwierzę, zwiększenie empatii i kształtowanie postawy odpowiedzialnego właściciela. Ponadto kontakty ze zwierzętami sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu naszych pociech. Dzieci wchodzą w swoiste relacje ze zwierzakami, traktują je jako bliskie stworzenia, przywiązują się do nich. Uczą się też troski o inną istotę i odpowiedzialności za nią. Dowiadują się, że i ona ma swoje potrzeby, które należy zaspokoić.
Znaczenie obcowania dziecka ze zwierzęciem domowym jest bardzo ważne dla rozwoju każdego dziecka. Opiekowanie się w dzieciństwie zwierzęciem może wyrobić większą wrażliwość na uczucia i postawy innych ludzi, nauczyć tolerancji i odpowiedzialności, samoakceptacji i panowania nad sobą. Wiele dzieci posiada także w domu ciekawe zwierzątka, którymi chciałyby się pochwalić przed swoimi kolegami. Położenie naszej placówki w bliskim sąsiedztwie lasu w dużym stopniu skłoniły nas do zorganizowania i prowadzenia koła przyrodniczego będącego innowacją w naszym przedszkolu. Zajęcia
w ramach realizacji programu „Przedszkolaki kochają zwierzaki” mają za zadanie wyrobić u dzieci otwartość na problemy ekologiczne środowiska lokalnego i globalnego oraz rozwinąć więź ze środowiskiem przyrodniczym, a także zaspokoić zainteresowania dzieci.
Poprzez organizację zaplanowanych sytuacji edukacyjnych chcemy wzbudzić zainteresowanie światem zwierząt, pięknem naszego regionu, otaczającej nas przyrody oraz zachęcać dzieci do częstego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sytuacje te dostarczą dzieciom nowych wiadomości, pozytywnych wrażeń, będą korzystne dla zdrowia i psychicznego odprężenia.
 Zrealizowane już sytuacje edukacyjne od początku roku szkolnego w tym zakresie to:
 1. Zakup gipsowych figur zwierząt do ogrodu przedszkolnego.
 2. Wyjazd dzieci do kina w Brzozowie na film animowany pt. „O czym szumi las”.
 3. Założenie grupowych albumów ze zwierzętami świata.
 4. Spotkanie z leśniczym: „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy” ?
 5. Ustawienie przez leśniczych paśnika dla zwierząt w pobliskim lesie na naszą prośbę i zaopatrzenie go w przysmaki zwierzęce.
 6. Piesza wyprawy do lasu – dokarmianie zwierząt, szukanie śladów zwierząt na śniegu.
 7. „Willa dla ptaszków” – wystawa karmników wykonanych przez dzieci wspólnie  z rodzicami.
Dnia 4 grudnia 2017 r. w naszym przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego „Willa dla ptaszków”. Głównym jego celem było podkreślenie konieczność dokarmiania ptaków zimą, kształtowanie jakże pięknych postaw przyrodniczych czy znajomości wiedzy na temat ptaków, ale również zaangażowanie w wykonanie karmnika członków rodzin. Na konkurs wpłynęło 16 fantastycznych prac wykonanych wspólnie z rodzicami i dziadkami.
 1. Zuzanna Filip z mamą Grażyną
 2. Leon Knurek z tatą Konradem
 3. Krzysztof i Zofia Gromkowie z siostrą Marysią, mamą Wiolettą i tatą Krzysztofem
 4. Karol i Jakub Florczakowie z mamą Barbarą i tatą Januszem
 5. Rozalia Sokołowska z dziadziem Tadeuszem
 6. Zofia Florczak z tatą Markiem
 7. Mikołaj Zajdel z Dziadziem
 8. Piotr Wiech z mamą Moniką
 9. Szymon Tympalski z tatą Pawłem
 10. Paulina Czubska z tatą Feliksem
 11. Oskar Trześniowski z mamą Anetą
 12. Amelia Wojtowicz z mamą Moniką
 13. Konrad Rachwalski z dziadziem Edwardem
 14. Jakub Wiech z tatą Mariuszem
 15. Weronika Kosar z tatą Tomaszem
 16. Wiktor Struś z tatą Łukaszem
Każdy karmnik był niepowtarzalnym dziełem, jeżeli chodzi o pomysł, formę czy dekoracje. Powstały karmniki tradycyjne o prostej formie, ale były też takie, które zachwycały bogactwem kształtów i technikami łączenia materiałów.
Nasz specjalny gość – p. Urszula Barć, która na co dzień pracuje w  Nadleśnictwie Brzozów – opowiedział o ptakach i zwierzętach leśnych i pogratulowała pomysłów w wykonaniu karmników. Jury nie przyznało głównej nagrody, wszystkie karmniki zostały natomiast nagrodzone i wyróżnione.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i włożoną pracę – tylko poprzez wspólne działania  z dziećmi umacnia się więź między najbliższymi.
Z karmników, które pozostały w placówce urządzono na przedszkolnym tarasie „Ptasią stołówkę”.  Dzieci bardzo chętnie obserwują zachowanie ptaków, sprawia im to wiele radości i satysfakcji z tego, że mogą im pomóc przetrwać zimę.
Agnieszka Burnat i Monika Szczepek