Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

Brzozowscy radni rozpoczęli prace nad planem budżetu gminy na 2018 r. Połączonemu posiedzeniu komisji 7 bm. przewodniczył Edward Sabik. Wnioski z posiedzenia zostaną uwzględnione podczas drugiego czytania projektu przyszłorocznego budżetu. Następnie, jeszcze w grudniu odbędzie się, sesja budżetowa. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Józef Rzepka wraz oboma zastępcami, a projekt budżetu zreferował skarbnik gminy Jacek Szklarz. Towarzyszyła temu dyskusja.  Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową należy podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego czyli 1 stycznia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach – najpóźniej do 31 stycznia). Drugą część posiedzenia wypełniła  wymiana opinii i swobodna dyskusja, dotycząca aktualnych tematów.  (dk)