Debata ekologiczna w Humniskach

Jaka przyszłość czeka naszą planetę? Co powinniśmy robić, żeby zachować Ziemię dla przyszłych pokoleń? Nad takimi pytaniami i problemami związanymi z degradacją środowiska naturalnego oraz przyszłością naszej planety pochylili się młodzi mieszkańcy Humnisk, którzy w ostatni piątek, tj. 24 listopada spotkali się w Świetlicy środowiskowej w Humniskach, by uczestniczyć w zajęciach warsztatowych pt. „Scenariusze przyszłości”.

Organizatorem wydarzenia, którego celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na zagrożenia i potrzeby naszej planety, była Szkoła Podstawowa nr 1 w Humniskach. Najliczniejszą grupę uczestników zajęć stanowili więc uczniowie tej szkoły oraz jej absolwenci. Niebagatelną rolę w dyskusji odegrali jednak specjalnie zaproszeni goście, którzy wzbogacili merytorycznie warsztaty swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym i życiowym. Wśród zaproszonych gości byli: Stanisław Kułak – radny RM w Brzozowie, Janusz Łuc– leśniczy, Dorota Gacek – nauczycielka geografii i przyrody z SP Nr 1 w Humniskach, Katarzyna Ryba – urzędniczka z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie oraz Mirosław Siwak – przedstawiciel rodziców. Funkcję moderatorów pełniły nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Humniskach: Magdalena Chmielewska oraz Agnieszka Supel.

Idea przeprowadzania takiego rodzaju zajęć wynikała z programu projektu unijnego Terra Comminuty and Ethics of the Future, który w całości finansowany jest z programu edukacyjnego Erasmus plus. W ramach tego projektu miejscowa szkoła prowadzi szereg akcji proekologicznych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, jak również była w ubiegłym roku szkolnym gospodarzem krótkoterminowej wymiany młodzieży z trzech innych krajów europejskich.

Zajęcia rozpoczęły się od podzielenia uczestników na dwie grupy: pesymistów i optymistów, których zadaniem było przedstawienie odmiennych wizji przyszłości naszej planety. Omówienie scenariuszy przyszłości było prowadzeniem i bodźcem do głównej części spotkania, czyli debaty o przyszłości Ziemi. Szczególnie ważny i pouczający głos w dyskusji zabrali zaproszeni eksperci, ale i młodzież chętnie prezentowała swoje stanowisko w tej sprawie, ucząc się przy tym również kulturalnego prowadzenia debaty. Wszyscy uczestnicy doszli do wspólnej konstatacji, że świat należy zacząć poprawiać od samego siebie, i że los Ziemi zależy od naszej świadomości i podejmowanych działań proekologicznych. Wysuwane w debacie propozycje zachowań i rozwiązań w sferze ochrony środowiska stały się bazą do sformułowania wspólnego manifestu, który był wyrazem uczuć i poglądów wszystkich uczestników debaty.
Ryszard Sołtysik
fot. RY-SA