SzymbART w Brzozowie

„SzymbART w Brzozowie”
WYSTAWA DOROBKU UCZESTNIKÓW SYMPOZJÓW ARTYSTYCZNYCH – PEDAGOGÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W LATACH 2011 – 2016 W SZYMBARKU K. GORLIC
Miejsce wystawy:
Galeria Na Strychu
Brzozowski Dom Kultury, ul. Armii Krajowej 3, Brzozów
www.facebook.com/galerianastrychu.bdk
Termin wystawy: 20.X.2017 – 18. XI.2017 rok
ZAPRASZAMY NA FINISAŻ DNIA 18.XI.2017 – GODZINA 18.18, połączony będzie z promocją katalogu.

GŁÓWNI ORGANIZATORZY I POMYSŁODAWCY PROJEKTU „SzymbART 2011-2016”
• INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
• WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
• MUZEUM – DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH –
Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku, Oddział Muzeum w Gorlicach
Koordynatorzy logistyki projektu i zaplanowanego cyklu wystaw: Marek A. Olszyński, Marek Pokrywka, Piotr Woroniec Jr, Marek Haba
W wystawie udział biorą:
Tomasz Baran
Kamila Bednarska
Paulina Dębosz
Elżbieta Błaszyńska
Iwona Bugajska – Bigos
Jan Ferenc
Regina Główczak
Józef J. Kierski
Łukasz Konieczk
Olimpia Kościółek
Antoni Nikiel
Marlena Makiel-Hędrzak
Marta Ożóg
Marek A. Olszyński
Mirosław Pawłowski
Marek Pokrywka
Agnieszka Przybyła
Stephanie Szklanny
Magdalena Skowron
Maciej Śliwiak
Alicja Sawoniuk
Marcelina Siwiec
Magdalena Uchman
Anna Zimoląg
Barbara Wziątek – Dróżdż
Piotr Woroniec jr
Szymon Wojtanowski
Piotr Wójtowicz
Katarzyna Pietrzak
Daniel Rogala