Ślubuję być dobrym Polakiem

Dn. 8 listopada br. w Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej.

40 pierwszoklasistów podczas programu artystycznego musiało wykazać się gotowością do włączenia w szranki społeczności szkolnej i zaprezentować zdolności wokalne oraz recytatorskie. Przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Zajdel zadawała trudne pytania początkującym uczniom. Dzieci musiały też udowodnić, że znają zasady panujące w szkole i przyrzec, że pilnie je będą przestrzegały. Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik pogratulował występu uczniom, podziękował opiekunom: Barbarze PodulceEwie Zając za przygotowanie programu oraz Barbarze Florczak za przygotowanie dekoracji, zaś Dariuszowi Barańskiemu i uczniom klas gimnazjalnych za pomoc techniczną. Jednocześnie zachęcał do wytężonej pracy i nauki, życzył wielu sukcesów oraz zadeklarował o gotowości pomocy młodym uczniom tak ze strony grona pedagogicznego, jak i starszych uczniów. Kilka słów skierował też do licznie przybyłych rodziców pierwszoklasistów, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Na koniec przyszedł najbardziej wyczekiwany przez wszystkich moment i uroczystego pasowania ołówkiem na ucznia dokonał dyrektor szkoły.
Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starał być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Zastępca dyrektora Małgorzata Zimoń wręczyła upominki w postaci ręcznie wykonanego ołówka przez Annę Zarych – babcię ucznia kl. I. Na koniec rodzice pierwszoklasistów przygotowali słodki upominek dla dzieci i wszyscy spotkali się przy wspólnym stole.