Cykl zajęć z edukacji czytelniczej w bibliotece

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie wraz z wychowawcami i uczniami klas III Szkoły Podstawowej w Brzozowie rozpoczął serię spotkań, mających na celu kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji, zdobywania wiedzy, poszerzania słownictwa, pisania krótkich tekstów, a co najważniejsze rozbudzenie zamiłowania do książek.

W pierwszych zajęciach uczestniczyły klasy III A i III D z wychowawczyniami panią Małgorzatą Zubik i panią Lucyną Kudłą. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania biblioteki, z regulaminem Oddziału, rozmieszczeniem książek na półkach,oznaczeniem numerycznym i kolorystycznym działów. Dziewczynki samodzielnie próbowały korzystać z katalogu, aby móc wyszukać lektury.
Podczas spotkania rozwinęła się dyskusja na temat procesu powstawania chleba. Niektórzy przyznali się, że mamy czy babcie samodzielnie wypiekają pieczywo, więc wiedzą jakie składniki są potrzebne. Uczniowie słuchali opowiadania „Od ziarenka do bochenka”. Wymieniali, do przyrządzenia jakich potraw używa się jeszcze mąki. Na koniec przy pomocy katalogu wyszukiwali książek dotyczących gastronomii.
Drugie zajęcia dotyczyły aktualnej pory roku. Uczestnicy mieli za zadanie opisać widok z okna i opowiedzieć, czym różni się jesień od lata. W dalszej części spotkania uczestnicy zostali podzieleni na drużyny. Każda grupa wybrała lidera, który na podstawie słuchanego tekstu przy pomocy palców u rąk, pokazywał aktualną liczbę liści. Następnie uczniowie czytali i analizowali wiersz o jesieni. Szczegółowo opisywali ilustrację z książki, używając rozbudowanych zdań.
W trzecim spotkaniu cyklu edukacji czytelniczej wzięli udział uczniowie klasy III B z wychowawczynią panią Haliną Wojtowicz. Tematem zajęć była problematyka lektury Jana Grabowskiego „Puc, Bursztyn i goście”. Pierwszym zadaniem było wyszukanie w encyklopediach, słownikach, leksykonach informacji o autorze książki. Następnie trzecioklasiści określali czas i miejsce wydarzeń, wymieniali wszystkich bohaterów, ich cechy charakterystyczne, czytali fragmenty, opowiadali treść lektury i pisali kilka zdań do wybranej postaci.
Każdy przy okazji wizyty w bibliotece ma okazję zobaczyć piękną, jesienną wystawę prac grup dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Brzozowie. Dzieła postały w ramach innowacji pedagogicznej „Otwórz drzwi do wyobraźni”.

Tekst i zdjęcia Agata Bogusz