„PANI STOP” na przejściu dla pieszych przy SP w Grabownicy Starzeńskiej

Przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej znajduje się na drodze wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu, dlatego też Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły od początku września 2017 roku podjęła starania mające na celu zatrudnienie osoby przeprowadzającej przez jezdnię.

Nasze działania zostały zwieńczone sukcesem i już od 2 listopada 2017 roku taka osoba („Pani Stop”) została zatrudniona. Dlatego też w imieniu własnym oraz Rady Rodziców składam serdeczne podziękowania Burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce za przychylność naszym prośbom i podniesienie bezpieczeństwa dzieci na trasie dom – szkoła.
Składam również serdeczne podziękowania p. Pawłowi Świątkowi, który nieodpłatnie ofiarował materiał na zbudowanie budki dla „Pani Stop”.
tekst i fot. Mariusz Hałasik
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej