„Obyś cudze dzieci uczył…”

Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października br. w sali konferencyjnej brzozowskiego ratusza burmistrz Brzozowa Józef Rzepka uhonorował swoją nagrodą wyróżniających się w roku szkolnym 2016/2017 pedagogów.

Doroczne premie otrzymali też dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy, a także pracownicy obsługi i administracji. W tym roku w gronie nagrodzonych pedagogów znaleźli się następujący przedstawiciele gminnych placówek oświatowych: Antonina Haduch (Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Brzozowie), Krzysztof Kij (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach), Barbara Mroziak (Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej), Renata Kośmider (Szkoła Podstawowa w Turzym Polu), Jolanta Żmuda (Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi), Halina Soczek, Barbara SłowikSabina Dytko-Gerlach (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy), Elżbieta Solecka-Stodolak Małgorzata Zimoń ( Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej), Ewa Irzyk (Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Humniskach), Danuta Kucab, Ewa Chrobak, Anna Żmuda, Alicja ZychHubert Tymczak (Szkoła Podstawowa w Starej Wsi), Agnieszka CecułaAnna Myćka (Szkoła Podstawowa w Górkach), Anna Rachwał (Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy), Lucyna Ostrowska (Szkoła Podstawowa w Zmiennicy), Anna Brodzicka-WoźniakMaria Lasek (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach), Wioletta Wyskiel, Bogumiła Boroń, Lucyna Dobrowolska, Beata GładyszHalina Pańko-Hydzik (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie/kl.SP/), Marta Śnieżek, Alicja FlorekLucyna Niemiec (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie/kl.Gimn/), Teresa Nogaj (Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzozowie).
Za zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty nagrodzeni zostali także pracownicy administracji i obsługi oraz pomoce nauczyciela. W gronie ich znaleźli się: Halina Szczepek (Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Humniskach), Stanisław Pigoń (Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej), Agnieszka Wojtowicz (Szkoła Podstawowa w Turzym Polu), Katarzyna Kułak, Jolanta DąbrowskaUrszula Froń (Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi), Wanda Bąk (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy), Katarzyna Tesznar (Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Humniskach), Krystyna Długosz (Szkoła Podstawowa w Starej Wsi), Grażyna Lubecka (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach), Marian Myćka (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach), Grażyna KudłaZuzanna Szałajko (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie/kl.Gimn/), Bogusława Data, Wiesław Cieśla, Grażyna KostkaBogusław Woźniak (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie/kl.SP/), Agata KuśIrena Sobota (Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzozowie).
Burmistrz podziękował dyrektorom, nauczycielom i pracownikom za zaangażowanie, ciężką pracę oraz trud włożony w wychowanie i edukację najmłodszych obywateli naszej gminy. Gratuluję wspaniałych osiągnięć uczniów naszych szkół na niwie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej. O naszej młodzieży jest głośno nie tylko na naszej podkarpackiej ziemi, ale i w Polsce, a nawet poza jej granicami. Nasi reprezentanci biorą udział w różnorodnych konkursach na różnych szczeblach i osiągają wysokie wyniki. Za to wszystko dziś z całego serca dziękuję Wam, dyrektorzy nauczyciele i pracownicy. Bez Waszego wsparcia nie byłoby tych sukcesów. Mają Państwo do dyspozycji nowoczesne szkoły, wyposażone w profesjonalne pomoce naukowe, więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć dalszych sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodego pokolenia.
Na koniec przedstawiciele nagrodzonych pedagogów wręczyli kwiaty burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce i sekretarz gminy dr Beacie Bodzioch-Kaznowskiej, dziękując za wsparcie i sprawne zarządzanie jednostkami oświatowymi gminy Brzozów.
np, et
fot. M.A.J, np