Mamy plac zabaw

11 października 2017 r.  odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Macieja Rataja w Przysietnicy.

Kiedy Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił Podkarpacki Program Rozwoju Wsi na lata 2017-2020, Rada Miejska w Brzozowie Uchwałą XXXVII/366/2017 z dnia 10 maja 2017 r.  przyjęła „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Przysietnica.” Jednym z projektów zgłoszonych do realizacji było „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół nr 2 w Przysietnicy.”  Głównym celem projektu była budowa i wyposażenie placu zabaw przy naszej szkole. Całkowity koszt budowy placu zabaw wyniósł 22 078,50 zł. Na jego realizację przeznaczone zostało dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł.
Projekt obejmował montaż nowych urządzeń, stanowiących wyposażenie placu zabaw dla dzieci:
– huśtawki sprężynowe pojedyncze – 3 szt. (zebra, konik i kwiatuszek);
– huśtawkę wagową – 1 szt.
– zestaw zabawowy Rumianek
Plac zabaw może nie jest duży, ale został zbudowany z najwyższej jakości elementów i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Realizacja tego zadania przyczyniła się do stworzenia możliwości bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu najmłodszych dzieci z Przysietnicy. Plac będzie służył jeszcze większej integracji wsi, istnieje tu  możliwość organizacji spotkań dla najmłodszych mieszkańców naszej wioski.
Najbardziej cieszą się dzieci, bo to przecież dla nich.
Warto podkreślić, że mnóstwo pracy przy realizacji zadań związanych z budową placu zabaw wykonali m.in. Gminny koordynator projektu „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, Grupa Odnowy Wsi Przysietnica, Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Rodziców, pracownicy obsługi szkoły oraz indywidualni sponsorzy, którym dobro naszych uczniów jest bliskie sercu.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy placu zabaw dla dzieci, składamy serdeczne podziękowania.