Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Turzym Polu

Październik jest szczególnym miesiącem dla całej społeczności szkolnej w Turzym Polu. Corocznie szkoła podstawowa obchodzi święto swojego patrona – Profesora Waleriana Pańki.

Tegoroczne obchody 21. rocznicy nadania imienia szkole, połączone zostały z pasowaniem 12 dzieci na uczniów klasy pierwszej. 9 października br. święto Patrona w Turzym Polu swoją obecnością zaszczyciło wielu gości. Wśród nich znaleźli się: przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik, radca prawny Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie Józef Górny, dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie Wiesław Motyka, proboszcz miejscowej parafii ksiądz Andrzej Barański, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie dr Mariusz Kaznowski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie Bogdan Błaż, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Rafał Frydrych, sołtys Turzego Pola Robert Federczak, emerytowana dyrektor miejscowej szkoły Bożena Anyszewska, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rodziców. Obchody zainaugurowała msza święta w miejscowym kościele, którą celebrował proboszcz parafii ksiądz Andrzej Barański. W homilii zaznaczył, że najcenniejszą wartością w życiu człowieka jest prawda, której tak bardzo bronił tragicznie zmarły profesor Walerian Pańko. Bezpośrednio po niej społeczność szkolna w uroczystym przemarszu, któremu przewodził poczet sztandarowy przeszła z kościoła do Domu Strażaka na część oficjalną. Uroczystość w budynku rozpoczęło wystąpienie dyrektor Zuzanny Koniecznej: „(…)  Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Te słowa Wisławy Szymborskiej przypominają nam o nieżyjących już osobach, które żywe pozostają w naszych wspomnieniach. 7 października minęło 26 lat od kiedy w tragicznym wypadku zginął Profesor Walerian Pańko. Od 21 lat patron Szkoły Podstawowej w Turzym Polu. Dzisiaj w rocznicę tych wydarzeń nasze myśli kierujemy w stronę Jego osoby. Człowieka ambitnego, odważnego, sumiennego, odpowiedzialnego, uczciwego, który zawsze starał wywiązywać się ze Swoich zadań jak najlepiej. Posiadać patrona szkoły to niejako ustalić jej tożsamość. Zasugerować wartości ważniejsze od innych. Podkreślić kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych istotnych ze względu na Jej osobę. To także, wskazać całej społeczności szkolnej – uczniom, nauczycielom, rodzicom pewien autorytet – punkt odniesienia ich działania. Nasz patron to ktoś, kogo chcemy naśladować, kogo podziwiamy. Ktoś o cechach charakteru, które chcielibyśmy kształtować w nas samych. Profesor uczy nas przywiązania do domu rodzinnego, szacunku dla rodziców i starszych, chęci zgłębiania wiedzy, posiadania pasji, pracowitości, wiary w Boga, umiłowania Ojczyzny i ciężkiej pracy dla niej. Bycia dobrym dla ludzi, poczucia humoru, radości, odwagi i bezkompromisowości. Paulo Coelho pisał: umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to żyć inaczej. Zapewniam, Profesor Walerian Pańko jest wiecznie żywy w naszej pamięci i naszych sercach. ”

Okolicznościową akademię poprowadziła w roli konferansjera Martyna Wrona – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zebrana widownia mogła obejrzeć program „100 pytań do…”, którego gościem był Profesor Walerian Pańko. W postać Prezesa NIK-u wcielił się uczeń klasy II gimnazjum Kacper Heret.  Przedstawienie uświetniły recytowane przez młodzież wiersze oraz piosenki wokalistek: Martyny WronyWeroniki Żak wraz z chórkiem. Całość dopełniła dekoracja sceny. Publiczność gromkimi i w pełni zasłużonymi brawami nagrodziła młodych wykonawców. Program artystyczny przygotowały: Marzanna Pańko-Wojtowicz, Justyna Nowak Maria Ostrowska. Oprawę muzyczną zapewnił Maciej Tymkiewicz. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawował Marek Grządziel, zaś nad Samorządem Uczniowskim Lesław Błaż. O oprawę mszy św. zadbały Edyta SabatAnna Heret. Zgodnie z wieloletnią tradycją w Dniu Patrona Szkoły uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie potwierdzające ich przyjęcie do społeczności szkolnej. Aktu pasowania dokonała dyrektor Zuzanna Konieczna w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie Edwarda Sabika oraz radcy prawnego Prezesa NIK w Warszawie Józefa Górnego. Podczas uroczystości na twarzach tak uczniów ich rodziców jak i nauczycieli malowała się duma z tego, że Walerian Pańko urodził i wychował się w ich rodzinnej miejscowości. Radca prawny prezesa NIK w Warszawie Józef Górny odczytał list skierowany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego do społeczności szkolnej w Turzym Polu i przekazał go dyrektor szkoły Zuzannie Koniecznej.

Walerian Pańko był profesorem nauk prawnych, nauczycielem akademickim, samorządowcem i społecznikiem.  W 1991 roku został wybrany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli – pierwszego w III Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor był bez wątpienia jednym z tych, którzy z pasją tworzyli wolną Polskę. W ostatnim wywiadzie powiedział: „Mam nadzieję, że kiedyś będzie inaczej, a i moja cegiełka, dołożona do porządkowania Polski będzie się liczyć.” Niedane mu było tego doczekać, gdyż rankiem 7 października 1991 roku zginął w wypadku samochodowym. Profesor Walerian Pańko „zginął tak jak żył: zawsze na służbie, zawsze w drodze”. Jego życie pokazuje, że jest wartość ważniejsza niż kariera, sława i pieniądze. Tą wartością jest prawda. Dziś, wszyscy z pewnością mogą powiedzieć, że Profesor Walerian Pańko wniósł wielki wkład w odbudowę naszego kraju, samorządności oraz demokracji.

Po okolicznościowej akademii zaproszeni goście, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, złożyli wieńce i znicze na grobie Profesora na cmentarzu w Jasionowie. O takim wielkim patriocie nie zapomina też społeczność brzozowska. Jedna z ulic Brzozowa nazwana jest jego imieniem. Pośmiertnie nadano profesorowi tytuł Honorowego Obywatela Brzozowa. Corocznie w Turzym Polu i Brzozowie odbywają się Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych oraz Biegi im. prof. W. Pańki.
np