„Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania zakładania działalności gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. działania związane z dofinansowaniem do szkoleń zawodowych, kursów komputerowych i  językowych.
Spotkanie skierowane jest do osób bezrobotnych jak i pracujących.
Miejsce i termin spotkania:
Brzozów – 18 października 2017 r. godz. 10.00-13.00 w Centrum Rozwoju w Brzozowie, ul. Pocztowa 8.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres lpi.sanok@podkarpackie.pl podając imię i nazwisko uczestnika. W tytule maila prosimy wpisać „Spotkanie Brzozów”.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.
Spotkania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Program spotkania do pobrania  >>>>TUTAJ<<<<