Moje życie w kolorach

Dn. 4 października br. w sali wystaw czasowych brzozowskiego muzeum odbył się wernisaż wystawy pt. Moje życie w kolorach Pawła Rebizaka.

Dyrektor Muzeum Regionalnego dr Mariusz Kaznowski przywitał wszystkich zebranych gości oraz zaprezentował krótko sylwetkę autora, w kilku ciepłych słowach opisał zaprezentowane obrazy i wrażenie, jakie wywołują u odbiorcy.  Jan Organ wyrecytował wiersz zainspirowany twórczością artysty. Zaś przedstawiciele ŚDS w Izdebkach wręczyli bohaterowi dzisiejszego wydarzenia upominek.
Autor wystawy to niezwykle utalentowany podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Zaprezentowana dziś licznie zgromadzonym gościom wystawa jest drugą w jego życiu. Pierwsza miała miejsce w 2006 r. także w naszym muzeum. Jak powiedziała kierownik ŚDS w Izdebkach Katarzyna Dyrda, prace dziś zaprezentowane publiczności znacznie różnią się od tych sprzed ponad 10 lat. Są bardziej dojrzałe, ukazują jak warsztat pracy twórcy rozwinął się na przestrzeni ostatnich lat. Prace Pawła Rebizaka biorą udział w konkursach, spośród nagród które zdobył, warto wymienić chociażby: II Plener Malarski Pastelowa Góra w Bliznem w 2012 r., konkurs Boże Narodzenie na kartkach w Dukli w 2012 r. Paweł Rebizak tworzy z wykorzystaniem pasteli. Tematem jego prac jest natura, przedstawiona w sposób realistyczny. Obrazy te, są nacechowane  optymizmem za sprawą doboru tytułowych kolorów, zachwycają harmonią, łagodnym przedstawieniem otaczającej nas rzeczywistości. Jak sam autor przyznał, maluje, to co widzi lub też to, co znajduje się na zdjęciach. Zachęcamy do odwiedzenia sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Brzozowie i obejrzenia wystawy, która będzie czynna do 27 października br.
et