Wspólne posiedzenie komisji RM

26 września 2017 r.  w świetlicy Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej  w  Brzozowie. Posiedzeniu przewodniczył szef RM Edward Sabik. W spotkaniu wziął udział burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z zastępcami: Stanisławem PilszakiemDariuszem Kamińskim, skarbnikiem gminy Jackiem Szklarzem i sekretarzem gminy Beatą Bodzioch-Kaznowską. Na początku obrad obecni wysłuchali starosty brzozowskiego Zygmunta Błaża. Starosta przedstawił ideę uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez powstanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwrócił się do radnych w sprawie lokalizacji monumentu. Przewodniczący RM odpowiedział, że radni podejmą ten temat podczas sesji w październiku. Następnie radni przyjęli informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Brzozów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje  z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres pierwszego  półrocza roku budżetowego. W dalszej części posiedzenia rada zaopiniowała projekty uchwał na nadchodzącą sesję (28 bm.). Pozostałą część posiedzenia zajęła dyskusja na temat bieżących spraw zgłoszonych radnym przez mieszkańców.