Nie ma śmieci – są surowce

15 września 2017 r. Urząd Miejski w Brzozowie był organizatorem i koordynatorem tegorocznej akcji Sprzątanie Świata – Polska 2017 na terenie naszej gminy, która odbyła się pod nazwą „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one lądować jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ), albo jako rzeczy „z drugiej ręki” winny służyć innym.

W Polsce powstaje ok. 11 milionów ton odpadów komunalnych. Recyklingowi poddawane jest tylko 26%. Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje w Polsce jednolite oznakowanie pojemników do segregacji odpadów, co tworzy przejrzysty i spójny system ich zbierania. To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę prawidłowo segregujmy, tak aby jak najwięcej odpadów mogło być poddanych procesom odzysku.

Jak co roku i w tym roku do akcji włączyły się placówki oświatowe Gminy Brzozów. Uczniowie wraz z opiekunami podjęli się porządkowania swoich miejscowości, czego efektem były worki selektywnie zebranych śmieci. Wyjścia w teren poprzedziły zajęcia przybliżające cel akcji oraz prelekcje związane z ochroną środowiska, ekologią i właściwą segregacją odpadów. Ponadto dzieci wykonały prace plastyczne związane z tematyką przedsięwzięcia.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół, kadrze pedagogicznej oraz uczniom za czynny udział w akcji co jest świadectwem dużej świadomości ekologicznej i chęci życia w środowisku czystym i estetycznym. acz

Szkoła Podstawowa w Brzozowie

Szkoła Podstawowa w Górkach

Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach

Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy

Szkoła Podstawowa w Turzym Polu

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy