Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i  Rolnictwa  informuje,  że  w  okresie  jesiennym  zbiórka  mebli  i  innych  odpadów wielkogabarytowych   oraz   zużytego   sprzętu    elektrycznego    i    elektronicznego    od mieszkańców   z   terenu   całej   gminy prowadzona   będzie   w   dniach   od  18.09.2017  r. do 09.10.2017 r.

Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>

Ponadto informuje się, że w miesiącu wrześniu 2017 r. mieszkańcy gminy Brzozów   mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych    (PSZOK)    znajdującego    się przy   ul.   Legionistów   10   w   Brzozowie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00.