Podziękowania Humnisiów

W czasie tegorocznych wakacji na terenie podwórka i budynku przedszkolnego Humnisiów w Humniskach Skrz. przeprowadzono jak co roku remonty, za które chciałabym w imieniu swoim i całej społeczności przedszkolnej serdecznie podziękować.

Podziękowania składam burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce za przekazanie nam klińca do utwardzenia nawierzchni parkingu.
Serdecznie dziękuję Piotrowi Jatczyszynowi – radnemu Rady Miejskiej w Brzozowie za zainteresowanie sprawami naszego przedszkola, za inicjatywę i pomysł poszerzenia parkingu przedszkolnego oraz przekazanie diety radnego na ten cel. Chcę również podziękować Panu Piotrowi za wykonanie (kupienie materiałów, pocięcie, pospawanie, pomalowanie i zamontowanie) przesuwnej bramy wjazdowej, bramki wejściowej i ogrodzenia na teren przedszkola.
Bardzo dziękuję  również  firmie „Instalator” Jacka Rachwała, za przekazane środki finansowe na ten cel.
Dziękuję również zaangażowanym rodzicom: Marcinowi Florczakowi za wykonanie koparką wykopów, Grzegorzowi Romańczykowi, Pawłowi Sławęckiemu i innym rodzicom za pomoc przy pracach.
Chciałabym podziękować także wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli przy organizacji zabawy andrzejkowej, a za środki uzyskane z zabawy zakupili nowe zabawki i pomoce dydaktyczne do przedszkola.
Dziękuję również całemu personelowi przedszkola za starania i pracę w czasie wakacji, aby odświeżyć pomieszczenia, teren podwórka i uatrakcyjnić pobyt dzieci w przedszkolu.
Dzięki tym wszystkim staraniom nasza placówka jest coraz bardziej estetyczna i dostosowana do potrzeb Humnisiów.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Humniskach
 Barbara Piotrowska