Zakończenie wakacji w Zespole Świetlic Środowiskowych

1 lipca br. otwarta została czwarta filia Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie. Oprócz placówek w Przysietnicy, Brzozowie i Humniskach – Skrzyżowanie działalność rozpoczęła świetlica w Humniskach – Duża strona.

Placówka mieści się w budynku przy Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa. Świetlica w Humniskach – Duża strona powstała w ramach projektu pt. Poprawa infrastruktury i wyposażenia Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie,  dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W czwartek 31 sierpnia br. przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Brzozowa Józef Rzepka oraz ks. proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Humniskach dr Julian Tarnawski, który poświęcił placówkę. W otwarciu uczestniczyła też sekretarz gminy dr Beata Bodzioch-Kaznowska, wikariusz ks. Piotr Głazowski oraz rodzice dzieci, uczęszczających do tej placówki. Kierownik Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie Dorota Schmidt przywitała zaproszonych gości i opowiedziała o funkcjonowaniu placówki. Następnie głos zabrał burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, który podziękował ks. proboszczowi za udostępnienie budynku parafialnego na potrzeby funkcjonowania świetlicy. Czwartkowe otwarcie, połączono ze spotkaniem integracyjnym filii Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie, odbywającym się corocznie na zakończenie wakacji. Dzieci miały okazję do wspólnej rywalizacji i spędzenia czasu z rówieśnikami. Brały udział  w planszowej grze terenowej, drużynowej grze PALANT, gigantycznym kółku krzyżyk oraz zabawie z chustą animacyjną. Dużo radości sprawiła im też nauka tańca belgijskiego, którą miały okazję później zaprezentować. Oczywiście, nie zabrakło podstawowych układów tanecznych tj. Chocolate, Los del Rio Macarena, kaczuszki, taniec kowbojski oraz Axel F Crazy Frog. Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek. Zwieńczeniem rozgrywek były chwile wspólnie spędzone przy pieczeniu kiełbasek. Na zakończenie spotkania lider każdej z placówek świetlic środowiskowych z rąk burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki, ks. proboszcza dr Juliana Tarnawskiego oraz sekretarz gminy dr Beaty Bodzioch-Kaznowskiej otrzymał słodki upominek oraz niespodziankę dla całej grupy. Nie zabrakło również wspólnej fotografii. Pogoda i humory dopisały. Było głośno, radośnie i kolorowo.
Świetlica oferuje zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne, sportowe, pomoc w odrabianiu lekcji i wycieczki. Ponadto dzieci uczą się samodzielności, przygotowując posiłki. Świetlica w Humniskach – Duża strona zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
np