Sesja nadzwyczajna w BDK

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie  została zwołana na dzień 29.08. Z uwagi na prace remontowe w urzędzie miejskim  radni zebrali się w świetlicy Brzozowskiego Domu Kultury. W sesji uczestniczyło 20 radnych, a obradom przewodniczył Edward Sabik. Pierwszą z czterech podjętych uchwał  była decyzja o włączeniu jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.  Była to konsekwencja wygaszenia brzozowskiego gimnazjum. Przy okazji podkreślono, że wszyscy nauczyciele gimnazjum znajdą zatrudnienie w szkole podstawowej, reforma edukacji przebiegła w gminie Brzozów bez większych problemów. Dotychczasowe zespoły szkół przekształciły się w szkoły podstawowe, a w Brzozowie gimnazjum włączono do szkoły podstawowej. Podjęta uchwała ten proces zakończyła. Następnie radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla samorządu województwa podkarpackiego. Chodzi tu o wsparcie w latach 2017-2018 inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich kwotą 1 mln 513,4 tys. zł. Z tego 318,4 tys. zł to dofinansowanie w tym roku w Grabownicy Starzeńskiej budowy chodnika o dług. 420 m. przy drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska. Pozostała kwota zostanie przeznaczona w tym i przyszłym roku na inwestycję w Starej Wsi, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok z drogą powiatową nr 2030R w kierunku Orzechówki i drogą gminną, będącą dojazdem do parkingu przy klasztorze OO. Jezuitów. Inwestycja ta usprawni przejazd i poprawi bezpieczeństwo w newralgicznym miejscu w samym centrum Starej Wsi. Trzecia uchwała to aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów. Na prośbę WFOŚiGW w Rzeszowie w planie ujęto dodatkowo 11 zadań, dotyczących utworzenia farm fotowoltaicznych, z czego 10 to farmy organizowane przez parafie. Ostatnią wreszcie uchwałą dokonano zmian w tegorocznym budżecie gminy. Przed zamknięciem obrad burmistrz Józef Rzepka poinformował radnych o utworzeniu w Starej Wsi drugiego w naszej gminie żłobka. Organizuje go oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie przy wsparciu samorządu naszej gminy. Placówka ruszy od października. Burmistrz Brzozowa także zaprosił obecnych na oficjalne otwarcie stadionu lekkoatletycznego w Brzozowie, które odbędzie się 2 września br. Potem ogłoszono zamknięcie obrad.