Wakacyjne remonty w gimnazjum

Podczas wakacji w budynku Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie przeprowadzony został remont korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej, pomieszczeń przebieralni oraz magazynu sprzętu sportowego. Zostały położone płytki na posadzce, pomalowano ściany. Prace związane z malowaniem zostały wykonane przez pracowników szkoły. Pomieszczenia przebieralni wyposażone zostały w nowe ławki oraz wieszaki. Dyrektor szkoły wyraża podziękowanie za okazaną pomoc i zaangażowanie w prace remontowe Panu Burmistrzowi Józefowi Rzepce, Panu Dyrektorowi ZEAS Józefowi Baranowi, Panu Romanowi Szarkowi a także pracownikom obsługi za solidną pracę.

Dyrektor Gimnazjum

Marta Śnieżek