Informacja ws.dofinansowania OZE

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 1 bm. poinformowała, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer – RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br. Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów.