Osuwisko już nie zagrozi szkole

W Grabownicy Starzeńskiej trwają roboty przy stabilizacji osuwiska zagrażającego miejscowej szkole.  Władze samorządowe gminy Brzozów pozyskały dofinansowanie na tę inwestycję z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie sięga do 80% wartości tego zadania, które po przetargu wynosi blisko 900 tys. zł.

Szeroko zakrojone prace rozpoczęły się w maju br. a prowadzi je firma REMOST Sp. z o. o. z Dębicy. – Głównym celem przeprowadzenia tego zadania jest zabezpieczenie sali gimnastycznej oraz ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska. Przede wszystkim mamy na uwadze dobro młodzieży korzystającej z tych obiektów – mówi Marcin Chudzikiewicz z wydziału inwestycji UM w Brzozowie.  – W projekcie ujęto zabezpieczenie osuwiska za pomocą palisady żelbetowej, muru oporowego, kotew gruntowych, systemu kanalizacji deszczowej, drenaży. Ponadto skarpa za boiskiem wielofunkcyjnym została zabezpieczona za pomocą geokrat i płyt ażurowych – dodaje. – Mimo złożoności oraz niekorzystnych warunków pogodowych (licznych deszczy) inwestycja przebiega bez problemu. Widać, że trafiliśmy na bardzo dobrego wykonawcę – uzupełnia naczelnik wydziału inwestycji Edyta Kuczma. Roboty powinny zakończyć się przed początkiem roku szkolnego.

Środki pochodzą  z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2016.

Iwona Drożdżal

fot. dk