70-lecie LKS w Górkach

Dn. 2 lipca br. na stadionie w Górkach odbyły się obchody 70-lecia LKS w Górkach.

Od godzin przedpołudniowych emocje sportowe towarzyszyły tak kibicom, jak i sportowcom biorącym udział w rozgrywkach piłkarskich. Jako pierwsi na boisku zagrali trampkarze z rodzicami. Po zaciętej rywalizacji przyszedł czas na rozgrywki między oldboyami z Górek i powiatem brzozowskim. Podsumowaniem sportowych zmagań był mecz LKS Górki kontra Iskra Przysietnica.

Piosenką pt. Futbol z repertuaru Maryli Rodowicz w wykonaniu Klaudii Graboń rozpoczęły się oficjalne uroczystości, podczas których zostali odznaczeni najbardziej zasłużeni działacze i sportowcy. Ceremonię poprowadził dr Mariusz Kaznowski – dyrektor Muzeum Regionalnego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dr Bogdan Rzońca – poseł na Sejm RP, Józef Rzepka – burmistrz Brzozowa, Edward Sabik przewodniczący RM w Brzozowie wraz z radnymi, dr Beata Bodzioch-Kaznowska – sekretarz gminy, przedstawiciele Podkarpackiego ZPN Bogusław Szczurek i Okręgowego ZPN – Grzegorz Michalski, organizacji działających na terenie wsi Górki, jednostek budżetowych oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Na początku obchodów Grzegorz Ostrowski – sołtys wsi Górki przedstawił zarys historii LZS-LKS Górki, przywołał najważniejsze wydarzenia z działalności związku, przypomniał jak w czynie społecznym budowano boisko, wspomniał nazwiska prezesów zarządów, trenerów, opowiadał o sukcesach, awansach, ale i o spadkach. Podziękował za wieloletnie wspieranie działań, tak finansowych jak i merytorycznych sponsorom, burmistrzowi Brzozowa, prywatnym firmom oraz Bronisławowi Przyczynkowi.

Wyróżnienia w postaci grawertonów piłkarzom nożnym, tenisistom oraz działaczom klubu wręczył burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z prezesem LKS Górki Grzegorzem Konopką. Brązowe, srebrne i złote odznaki podkarpackiego ZPN zawodnikom i działaczom LKS Górki wręczyli: Jacek Adamski – wiceprezes Podkarpackiego ZPN i Grzegorz Michalski – przedstawiciel OZPN.

W związku z obchodzonym jubileuszem 70-lecia klubu Polski Związek Piłki Nożnej przyznał brązową honorową odznakę PZPN Józefowi Rzepce – burmistrzowi Brzozowa, Jerzemu WójcikowiAndrzejowi Futymie. Srebrną honorową odznakę PZPN z rąk Jacka Adamskiego i posła dr. Bogdana Rzońcy odebrali: Edward Florek, Bronisław Przyczynek, Bolesław Bednarczyk, Bolesław Florek i Władysław Majkowski. Podczas krótkich przerw między wręczeniem kolejnych odznaczeń na scenie wystąpili: Klara Florek, która zaprezentowała autorski układ choreograficzny, Eliza Milczanowska w piosence pt. Bo mój chłopiec w piłkę kopie, Patryk Szałajko z utworem pt. Trzej przyjaciele z boiska Klaudia Graboń z piosenką pt. We are the champions. Wyróżnienia  sponsorom wspierającym sport w Górkach wręczył prezes LKS Górki. Wśród dobroczyńców klubu znaleźli się: burmistrz Brzozowa, Bogusław Szczurek oraz właściciele firm: Agroturystyki Na Równiach, Alty, Pogleszu, PCB Tronik, CSI – Agencji Handlowej, F.U. Gregors, Jerzy Lubecki – Przewóz osób i paczek, Robert Florek – Usługi Budowlane, Maciej Bednarczyk – Usługi Budowlane, Piotr Kobiałka – Wideofilmowanie, Maciej Borczyk – AMB, Damian Pietranowicz – Instal-Dom, Robert Matracki, Krzysztof Sowa, Marek Drożdżal, Krzysztof Grela, Lidia i Ryszard Ryglowie.

Na koniec zaproszeni goście składali gratulacje prezesowi Grzegorzowi Konopce, wręczali upominki i życzyli dalszych sukcesów. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Brzozowa: Pragnę wyrazić uznanie dla pracy trenerów oraz gorąco pogratulować samym zawodnikom. Szczególnie gratuluję awansu do klasy A seniorom. Jestem niezmiernie dumny, że mamy tak prężnie działający klub sportowy. Włożone przez Was serce i wysiłek owocuje zauważalnymi sukcesami, a podejmowane działania są niewątpliwym powodem do dumy dla klubu, mieszkańców Górek i naszej gminy. Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że klub przetrwał i rozwija się nadal. Klub z takim stażem tworzy piękną sportową historię.  Józef Rzepka ufundował drużynie młodzieżowej dresy sportowe.

Poseł na Sejm RP dr Bogdan Rzońca pogratulował awansu drużynie z Górek, pochwalił za piękną działalność, którą klub rozsławia swoją miejscowość i gminę, zapewnił też o wspieraniu funkcjonowania klubu. Gratulacje prezesowi LKS Górki złożył także Mateusz Bober – sekretarz Brzozovii MOSiR Brzozów i Leszek Gierlach  – przewodniczący PZ LZS w Brzozowie. Jacek Adamski – wiceprezes Podkarpackiego ZPN przekazał grawerton od prezesa Mieczysława Golby, Grzegorz Michalski – przedstawiciel okręgowego ZPN złożył życzenia i przekazał Grzegorzowi Konopce szaliki kibiców, piłki i koszulki reprezentacji Polski. Podziękowania za starania zarządu klubu oraz społeczników o godne warunki do trenowania, za ogromny trud wychowawczy, zaangażowanie i serce włożone w pracę z młodzieżą górecką trenerom i działaczom przekazał Grzegorz Florek – radny RM w Brzozowie. Na koniec w imieniu wyróżnionych głos zabrał Bronisław Przyczynek, podziękował za docenienie wkładu pracy i wyraził nadzieję, na jeszcze większe sukcesy klubu.

Artystycznie część oficjalną zakończyła Klaudia Graboń piosenką pt. Deszcz w Cisnej. O oprawę artystyczną jubileuszu zadbał Zygmunt Podulka – opiekun ogniska muzycznego BDK-u. Ostatnim punktem obchodów było wspólne świętowanie w ogródku piwnym, gdzie nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, wieczorem wystąpiła gwiazda wieczoru Marta Podulka zaś młodzież tańczyła do późnych godzin nocnych pod gwiazdami przy dźwiękach granych przez dj. Rafcia. Zatem obchody 70-lecia LKS Górki obfitowały w wiele atrakcji, tak sportowych jak i artystycznych i rozrywkowych, mieszkańcy Górek rodzinnie i w sposób aktywny spędzili niedzielę.

et
fot. et, ry-sa