Komitet Rewitalizacji powołany

29 czerwca br. Burmistrz Brzozowa Zarządzeniem Nr 138/2017 powołał Komitet Rewitalizacji. Nabór członków trwał od 22 maja do 8 czerwca 2017 r. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu nastąpiło na podstawie pisemnej deklaracji. Z uwagi na złożenie większej liczby deklaracji przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji, niż miejsc w grupie przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą, dnia 22 czerwca br. odbyło się publiczne losowanie, wyłaniające przedstawicieli w ramach przedmiotowej grupy interesariuszy. Komitet Rewitalizacji został powołany w oparciu o Uchwałę Nr XXXVII/367/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania.

Powołany komitet liczy 16 członków w składzie:

 1. Stanisław Pilszak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Brzozowie,
 2. Edyta Kuczma – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Brzozowie,
 3. Tomasz Kwiatkowski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Brzozowie,
 4. Bogdan Dytko – przedstawiciel gminnej jednostki organizacyjnej,
 5. Sebastian Michalski – przedstawiciel gminnej jednostki organizacyjnej,
 6. Józef Baran – przedstawiciel gminnej jednostki organizacyjnej,
 7.  Dorota Kamińska  – przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzozowie,
 8. Stanisław Niedzielski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzozowie,
 9. Tomasz Bocheński – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 10. Tomasz Zubel – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 11. Andrzej Kędra – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną,
  w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
 12. Jacek Janas – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną
  w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
 13. Andrzej Łach – przedstawiciel mieszkańców z terenu Gminy Brzozów,
 14. Zbigniew Rzepka – przedstawiciel mieszkańców z terenu Gminy Brzozów,
 15. Mateusz Sowiński – przedstawiciel mieszkańców z terenu Gminy Brzozów,
 16. Maria Urmańska – przedstawiciel mieszkańców z terenu Gminy Brzozów.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących, prowadzenia i oceny rewitalizacji Gminy Brzozów oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Brzozowa.

KLIKNIJ>>> Zarządzenie Burmistrza Brzozowa ws. powołania komitetu rewitalizacji

Dodaj komentarz