Ostatni dzwonek

Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał jak się zdaje rację
Że największym wynalazcą świata
Był ten, co wynalazł wakacje!

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. 23 czerwca br. oficjalnie zakończył się rok szkolny 2016/2017. Uroczyste zakończenie roku z udziałem wicekuratora oświaty w Rzeszowie Stanisławem Fundakowskim i burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki świętowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie.

Uroczystość uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez uczniów klas szóstej b i c oraz czwartej c. Dzieci w prezentowanych scenkach odzwierciedlały szkolną rzeczywistość, ukazując uczniów w ostatnich dniach nauki, zmęczonych, wyczerpanych, myślących jedynie o wypoczynku. Ponadto przedstawili pełną humoru wywiadówkę, a także zaprosili wszystkich w podróż z „Kaczką dziwaczką”. Akademię przygotowały nauczycielki Małgorzata BryśNina Florczak-Mendyka, chór szkolny Jolanta Krzysik, obsługą sprzętu zajął się Adam Kopczyk, natomiast dekorację przygotowały Lucyna DobrowolskaEwelina Nieznańska.

Dyrektor Tomasz Żak podsumował działania dziesięciu miesięcy roku szkolnego oraz życzył uczniom i nauczycielom przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku. Ponadto podziękował wszystkim, którzy czynią szkołę nowocześniejszą i przyjaźniejszą. Szczególne podziękowanie skierował w stronę władz samorządowych na czele z burmistrzem Brzozowa Józefem Rzepką, podkreślając owocną współpracę i niejednokrotne wspieranie szkoły.

Następnie ciepłe słowa pod adresem uczniów i nauczycieli skierował burmistrz Brzozowa Józef Rzepka: życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji, pełnych wrażeń i odpoczynku oraz powrotu do szkoły z nowymi siłami we wrześniu. Ponadto dziękuję rodzicom za sprawną współpracę z placówką szkoły oraz za trud włożony w proces wychowawczy swoich dzieci. W swoim przemówieniu jednocześnie zapewnił, że w brzozowskiej gminie żadnych nauczycieli nie dotkną zwolnienia kadrowe.

Dzisiejsza uroczystość była przede wszystkim doskonałą okazją do nagrodzenia uczniów za ich naukowe sukcesy, wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję, reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Nagrody książkowe wręczali wicekurator oświaty w Rzeszowie, burmistrz Brzozowa, dyrektor szkoły oraz przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Owsiany.

Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka ufundował nagrody książkowe 35 uczniom z brzozowskiej podstawówki: Aleksandrze Dragule, Dagmarze Władyce, Jakubowi Wasylewiczowi, Patrycji Szałajko, Klarze Surmacz, Jagodzie Ślączce, Milenie Bryś, Karolinie Kuś, Mai Mendyce, Gabrieli Barud, Martynie Huber, Julii Kałamuckiej, Wiktorii Gowdzie, Marcelinie Haduch, Dobrochnie Orzechowskiej, Dominikowi Ciule, Filipowi Ciule, Aleksandrze Szałajko, Kornelii Czuchrze, Zofii Cierpiak, Oliwii Owsianej, Wiktorii Wolańskiej, Julii Karamus, Wiktorii Bober, Patrykowi Pitułajowi, Jakubowi Pilawskiemu, Izabeli Sabik, Katarzynie Żak, Patrykowi Smętkowi, Izabeli Kożokar, Kacprowi Gowdzie, Patrykowi Cyparskiemu oraz Martynie Piotrowskiej.  Dwóm uczennicom – Katarzynie TerefenkoEmilii Dupladze za osiągnięcie na świadectwie średniej 6,0 burmistrz Józef Rzepka osobiście wręczył nagrody.

Burmistrz Brzozowa był fundatorem 172 nagród książkowych dla najlepszych uczniów we wszystkich placówkach oświatowych w naszej gminie. Każdy z tych uczniów otrzymał również list gratulacyjny oraz bezpłatny karnet na basen otwarty.

Na koniec uczniowie rozeszli się do swoich klas, aby pożegnać się ze sobą nawzajem oraz otrzymać świadectwa od swoich wychowawców. Następny dzwonek dopiero we wrześniu. Mamy wakacje!

np