Radni zadecydowali o emisji obligacji

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie radni podjęli uchwałę o emisji obligacji na pokrycie ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Rada pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrała się 19 czerwca br. Po przegłosowaniu porządku obrad radni zapoznali się z informacją przedstawioną przez prezesa firmy doradztwa finansowego Aesco Group Mariusza Gołaszewskiego. Przedstawił on rozwiązania dotyczące możliwości pozyskania finansowania poprzez emisję obligacji komunalnych potrzeb inwestycyjnych gminy Brzozów. Po zapoznaniu się z problematyką emisji transzy obligacji komunalnych wywiązała się rzeczowa dyskusja. Jej efektem było w zasadzie jednomyślne (przy jednym głosie wstrzymującym) podjęcie przez Radę Miejską czterech uchwał, wiążących się z planowaną emisją obligacji. Radni zatem: wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie, dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brzozów, zmienili uchwałę nr XXIX/305/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, jak też podjęli nową uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Druga część sesji stanowił pakiet pięciu uchwał, dotyczących przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brzozów w drodze przetargu. Po ich przegłosowaniu obrady sesji nadzwyczajnej zostały zamknięte.