Pożegnanie ze służbą st. bryg. Jana Szmyda – Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie

14 czerwca br. z udziałem burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki i naczelnika Spraw Obywatelskich UM w Brzozowie Stanisława Bobera odbyło się pożegnanie ze służbą odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie st. bryg. Jana Szmyda. 

W uroczystości oprócz rodziny odchodzącego Komendanta udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP dr Piotr Uruski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcami mł. bryg. Andrzejem Marczeniąbryg. Danielem Dryniakiem, Komandor Komandorii Podkarpackiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, Kawaler Wielkiego Przeoratu Polski Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy Bartosz Panek, Prezes ZOP ZOSP RP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier, Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. podkarpackiego, emerytowani komendanci i zastępcy PKW PSP, emerytowani komendanci powiatowi PSP w Brzozowie, emerytowani komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. podkarpackiego, emerytowani strażacy, władze powiatowe Brzozowa, wójtowie gmin powiatu brzozowskiego, duszpasterze, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu brzozowskiego i gminy Brzozów oraz przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z KP PSP w Brzozowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w brzozowskiej kolegiacie, którą odprawił Wikariusz Wielkiego Przeoratu Polski Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy ks. prał. Józef Bar w asyście ks. prał. Mieczysława Rusina, ks. prał. Franciszka Gocha, o. Jana Gruszki SJ, ks. Witolda Szmyda, o. Piotra Nowaka OFMCap oraz ks. Marka Zarzycznego. Główną częścią uroczystości był apel na placu przed brzozowską komendą, którą rozpoczął raport dowódcy uroczystości, wciągnięto państwową flagę na maszt i odegrano hymn państwowy. Następnie głos zabrał zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro, który odczytał przebieg służby odchodzącego Komendanta. St. bryg. Jan Szmyd odszedł na zasłużoną emeryturę po 33 latach służby pożarniczej, z czego 5 lat piastował stanowisko komendanta powiatowego PSP w Brzozowie. Za swą długoletnią działalność odznaczony został m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” oraz Odznaką Honorową PCK.  Dalej zgodnie z ceremoniałem pożarniczym dokonano uroczystego pożegnania ze sztandarem brzozowskiej komendy, a następnie Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w obecności zgromadzonych gości i strażaków przyjął meldunek od st. bryg. Jana Szmyda o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku. Po zdanym meldunku okolicznościowe podziękowania oraz życzenia złożyli zaproszeni gości, strażacy i pracownicy komendy. Jako pierwszy głos zabrał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, który wraz z komendantami miejskimi i powiatowymi PSP woj. podkarpackiego przekazał na ręce odchodzącego Komendanta szablę w podziękowaniu za długoletnią wzorową i pełną zaangażowania służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Ciepłe słowa pod adresem odchodzącego Komendanta skierował również burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. W swoim wystąpieniu złożył podziękowania oraz wyraził wielką wdzięczność za wieloletnią i owocną współpracę z brzozowską komendą.  – W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze podziękowania za pracę i trud włożony w utrzymanie bezpieczeństwa życia mieszkańców zarówno naszej gminy, jak i całego powiatu. Piastując stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie sprawił Pan, że dowodzona przez Pana jednostka wykazywała się sprawnością i skutecznością w działaniu. Pragnę podkreślić istotne znaczenie straży pożarnej w życiu samorządowym gminy Brzozów. Bardzo wysoko oceniam owocną współpracę z Komendą Powiatową PSP i z Panem osobiście. Wyrażam Panu za nią głęboką wdzięczność. Dziękując Panu za przyjaźń i harmonijne, wspólne działanie, z głębi serca życzę Panu spełnienia stojących jeszcze przed Panem życiowych celów i zamierzeń, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niech św. Florian błogosławi Panu i Pana Rodzinie!- przekazał burmistrz Brzozowa Józef Rzepka.  Z rąk burmistrza odchodzący Komendant odebrał pamiątkowy grawerton. Na zakończenie przemówienie okolicznościowe wygłosił odchodzący Komendant  st. bryg. Jan Szmyd, który podziękował swojej załodze za wieloletnią współpracę, niekiedy trudną, ale zawsze mającą na celu dobro i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu. Ponadto podziękował im też za to, że to właśnie z nimi mógł realizować strażacką pasją i osiągać sukcesy zawodowe. Oddzielne podziękowanie skierował w stronę władz samorządowych na czele z burmistrzem Brzozowa Józefem Rzepką, dziękując za długoletnią i owocną współpracą z gminą Brzozów. Ponadto komendant podziękował również Wszystkim zebranym za wspólne lata pracy, zrozumienie strażackich potrzeb i wzorowe partnerstwo przy realizacji służbowych zadań. Do czasu powołania nowego komendanta, obowiązki komendanta powiatowego PSP w Brzozowie będzie pełnił bryg. Marek Ziobro – dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzozowie. (np)