Św. Jadwiga patronką ZS Nr 1 w Humniskach

Dn. 12 czerwca br. Zespół Szkół Nr 1 w Humniskach uroczyście obchodził Dzień Patrona – św. Jadwigi. Święto rozpoczęła msza św. w intencji społeczności szkolnej, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. W homilii ks. proboszcz dr Julian Tarnawski przywoływał postać św. Jadwigi w roli matki, narodu polskiego, podkreślał też rolę św. Jadwigi w chrystianizacji Europy. Po mszy św. wszyscy przemaszerowali do szkoły, gdzie miały miejsce dalsze części uroczystości.

W tym niezwykłym wydarzeniu  z życia szkoły uczestniczyli zaproszeni goście: poseł na Sejm dr Bogdan Rzońca, burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, przewodniczący RM w Brzozowie Edward Sabik, radny RM Stanisław Kułak, prezes OSP – Mariusz Fic, prezes KGW – Agnieszka Kędra, emerytowani nauczyciele, Rada Rodziców oraz cała społeczność szkolna.

Dyrektor szkoły Lucjan Czech przywitał wszystkich gości, w swoim przemówieniu przywołał te cechy św. Jadwigi, które są szczególnie istotne w wychowywaniu dzieci i młodzieży: Szkoła jest niczym źródło pełne wiedzy i wartości etycznych. Wystarczy trochę wysiłku, by schylić się i czerpać do woli. Trzeba tylko chcieć… i zaufać pedagogom, którzy na co dzień realizują swoją wychowawczą misję – kształtują podopiecznych na wzór św. Jadwigi. Słowa podziękowania za wspieranie działalności placówki skierował do burmistrza Brzozowa, podziękował również posłowi, ale przede wszystkim nauczycielom, którzy każdego dnia poświęcają się pracy z dziećmi i młodzieżą, a czynią to z poczuciem pasji, nierzadko poświęcając swój czas wolny i życie prywatne.

Dyrektor pochwalił też uczniów, którzy mają ogromne osiągniecia, na niwie sportowej, naukowej, artystycznej, angażują się w działalność na rzecz osób potrzebujących, pogratulował talentów, podziękował rodzicom, służbom, organizacjom za efektywną współpracę ze szkołą.

Następnie głos zabrali goście: dr Bogdan Rzońca i burmistrz Brzozowa. Józef Rzepka pogratulował talentów, opowiedział o kolejnych planach inwestycyjnych w tej szkole, i pochwalił:   Na pochwałę zasługuje fakt, że nauczyciele z tej szkoły biorą sprawy w swoje ręce i sami z sukcesami sięgają po środki unijne, realizują różnorodne projekty, które przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, a także wyposażają szkołę w nowoczesne sprzęty dydaktyczne. Niech św. Jadwiga Wasza Patronka błogosławi Wam każdego dnia. Jej piękne życie, postawa i wyznawane wartości niech pomagają Wam w wyznaczaniu celów.

Delegacja nauczycieli, uczniów i rodziców złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą św. Jadwidze.

Po części oficjalnej, uczniowie z klas I, II i III gimnazjum zaprezentowali program artystyczny, oparty na legendzie związanej z budową kościoła w Krakowie i odciśniętym śladem stopy królowej na jednym z kamieni.

Dopełnieniem występu były piosenki w wykonaniu chóru uczennic z klas IV i VI oraz solistek Aleksandry Kędry, Wiktorii ŻelazkoSabiny Kułak, która jeden z utworów zaśpiewała przy akompaniamencie gitarzysty – Fabiana Kułaka. Ucharakteryzowani na czasy średniowieczne uczniowie zatańczyli również tańce starodawne. Nad przygotowaniem programu czuwały Elżbieta Łuczycka, Ilona Jatczyszyn, ks. Przemysław Macnar. Program nie odbyłby się, gdyby nie pomoc Doroty Zubel, Magdy Chmielewskiej, Bożeny Dudek, Marty Duplagi, Joanny i Mirosława Siwaków, Mariusza Wacka i Romana Łuczyckiego.

Dyrektor wręczył burmistrzowi i posłowi na pamiątkę słodkie anioły, wykonane przez jednego z rodziców, podziękował też za przygotowanie uroczystości wszystkim zaangażowanym i zachęcił zaproszonych gości do wpisywania się do kroniki szkoły oraz obejrzenia wystawy tegorocznego dorobku uczniów.