Wijowianki 2017

Rada rodziców przy Zespole Szkół w Górkach wespół z firmą Górki Time były organizatorami piątej edycji lokalnej imprezy integracyjno-kulturalnej „Wijowianki”. W przygotowania zostali wprzęgnięci nauczyciele i uczniowie szkoły. Efekty ich pracy mogła podziwiać 11 bm. na miejscowym placu rekreacyjnym widownia złożona z nauczycieli, rodziców, członków rodzin prezentujących się młodych artystów oraz mieszkańców Górek. Obowiązki gospodarza pełniła dyrektor szkoły Aleksandra Lubecka. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele lokalnego życia społeczno-kulturalnego, m.in. radny rady miejskiej Grzegorz Florek, sołtys Grzegorz Ostrowski, prezes OSP w Górkach Jacek Fiedyń i prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Górki Ireneusz Futyma. Jak sama nazwa wskazuje, najważniejszym punktem programu „Wijowianek” jest wybór najpiękniejszych wianków, które prezentują uczennice. Tego roku uczniowie wraz z rodzicami przygotowali ich ponad 20. Nic dziwnego, że duży problem z wyborem najpiękniejszych miała komisja w składzie: Dorota Długosz – nauczycielka, Grzegorz Ostrowski – sołtys i Karolina Florczak – rada rodziców.  Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wianek przypadło Gabrieli Śliwiak. Druga lokata i nagroda publiczności dla Nikoli Florczak, a trzecią nagrodą uhonorowano Milenę Chmielewską. Podczas wyborów publiczność mogła obejrzeć występy artystyczne uczniów. Widzom wróżyły male Cyganki. Piosenki zaśpiewali: Patryk Szałajko, Karina Jonarska i gościnnie Eliza Milczanowska. Były też pokazy taneczne przygotowane pod okiem Sylwii Szałajko i Elzbiety Biegi. Z przedstawieniem o kwiecie paproci wystąpiła grupa teatralna klas IV-VI kierowana przez Annę Dudek. Imprezę koordynowała Agnieszka Cecuła, a całość sprawnie poprowadziła Marta Skiba. W tym roku „Wijowianki” uświetnił występ Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Avanti” wraz z musztrą paradną mażoretek. Orkiestra wystąpiła w zamian za koszty transportu, które pokrył Burmistrz Brzozowa.