Certyfikat „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom” dla Gimnazjum nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy

W środę 7 czerwca br. w auli Instytutu Teologiczno–Pastoralnego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Podczas uroczystej gali dyrektor szkoły Jadwiga Ścibor odebrała z rąk Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch Certyfikat „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”.

Został on nadany Gimnazjum nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy. Tytuł ten nasze gimnazjum otrzymało jako jedyne spośród szkół, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Brzozów. Jest to dla nas  dodatkowym powodem do dumy. W roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjum mamy dwóch laureatów i jedną finalistkę konkursów przedmiotowych. Radosław Hućko z klasy III uzyskał tytuł laureata z języka polskiego, Marcin Matyasz z klasy II – to laureat z języka niemieckiego. Finalistką z języka polskiego została Patrycja Pietryka z klasy III. Opiekunami dydaktycznymi uczniów są Barbara Słowik nauczyciel języka polskiego i Jolanta Gliściak, która uczy w naszej szkole języka niemieckiego.
W nagrodę dyrektor szkoły Jadwiga Ścibor ufundowała laureatom dwudniowe wycieczki szkolne, zaś finalistka otrzymała połowę dofinansowania do wycieczki.

Warto podkreślić również fakt, że Marcin Matyasz jest tegorocznym stypendystą projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczeń otrzymał stypendium w wysokości 4000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych laureatów i finalistki, Uczniom i Nauczycielom
oraz życzymy dalszych sukcesów!