Ćwiczenia strażaków „Brzozów 2017”

7 czerwca br. z udziałem w roli obserwatorów burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki oraz naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Stanisława Bobera odbyły się ćwiczenia międzypowiatowych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz jednostek współpracujących.

Celem ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współdziałania sił ratowniczych, ale także doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji i przemieszczania dużej ilości sił i środków PSP i OSP.

Ćwiczenia praktyczne rozpoczęły się od zgrupowania sił w punkcie koncentracji – plac przy remizie OSP w Starej Wsi. Scenariusz przewidywał trzy epizody tj. wypadek masowy na drodze, nad rzeką San oraz pożar lasu.

Symulacja wypadku masowego i akcja ratownicza z udziałem strażaków, policjantów i ratowników medycznych miała miejsce na placu przy kościele parafialnym w Bliznem. Zainscenizowano wypadek z udziałem autobusu wycieczkowego, przewożącego młodzież szkolną z busem przewożącym pracowników budowlanych. W zdarzeniu łącznie brały udział 22 osoby. Dla większości osób potrzebna była pomoc medyczna, której udzieli strażacy oraz ratownicy medyczni.

Podczas ćwiczeń działał zespół pozoracji, który odpowiadał za symulację zdarzenia, zaś w tle podejmował działania zespół podgrywek, który modyfikował scenariusz manewrów.

W pierwszej fazie działaniami ratowniczymi kierowali dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Brzozowie st. kpt. Bogdan Biedka oraz zastępca dowódcy JRG st. kpt. Jacek Kędra. W momencie przyjazdu grupy operacyjnej z  KP PSP w Brzozowie dowodzenie przejął naczelnik Wydziału Operacyjno- Rozpoznawczego bryg. Krzysztof Folta..

Epizod II dotyczył wypadku na rzeką San w miejscowości Krzemienna. Na przejściu promowym wskutek brawury i niezachowania ostrożności podczas wjazdu na prom samochód osobowy wpadł do rzeki. W pojeździe został uwięziony kierowca.

Epizod III zakładał pożar lasu w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Dynów. W wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem otwartym, doszło do szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru na dużym obszarze. Zagrożona została stara drewniana cerkiew, która znajduje się na szczycie góry w centrum lasu. Ponadto w tym samym czasie w rejonie wzgórza Dębnik miał miejsce wypadek paralotniarza (zawiśnięcie na drzewie).

W ćwiczeniach brały udział trzy jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z gminy Brzozów: Stara Wieś, HumniskaGrabownica Starzeńska. Na czas manewrów zadysponowane były również jednostki OSP PrzysietnicaZmiennica, które w tym czasie stacjonowały w KP PSP w Brzozowie, stanowiąc zabezpieczenie operacyjne powiatu.

Prawidłowość przebiegu ćwiczeń nadzorował zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro, pełniący rolę kierownika. Manewry obserwował zespół oceniający z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, któremu przewodniczył bryg. Ireneusz Szpyrka. Ponadto ćwiczeniom przyglądał się zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia.

Manewry zakończyły się krótkim podsumowaniem i omówieniem spostrzeżeń z realizacji poszczególnych etapów działań.

np