Ostrzeżenie dla rodziców

Media donoszą o niebezpiecznej grze Niebieski wieloryb („Blue Whale Challenge”), która pojawiła się w Internecie i zagraża życiu dzieci i nastolatków.  W związku z rozpowszechnieniem tej gry na naszym terenie, zwracamy się z apelem do wszystkich Rodziców i Opiekunów oraz innych osób odpowiedzialnych za opiekę i wychowanie dzieci, a także do wszystkich użytkowników Internetu o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci i nastolatków w czasie korzystania przez nich z urządzeń informacyjno-komunikacyjnych, takich jak smartfony, tablety, komputery.  Szczególnie uczulamy na zmiany w ich zachowaniu oraz pogorszenie kontaktów z rówieśnikami i z rodziną. Uczestnicy tej gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Zadania te polegają m.in. na samookaleczeniu, oglądaniu w Internecie krótkich filmów o drastycznych treściach, słuchaniu ponurej muzyki czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zleconych przez tzw. opiekunów.