Wydłużenie terminu naboru wniosków o płatności bezpośrednie

W imieniu Pani Teresy Pamuły Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR  przesyłam prośbę o rozpropagowanie informacji o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach płatności bezpośrednich.

Izabela Kulaga

KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ INFORMACJĘ

KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ PLAKAT