Maj – najlepszy miesiąc dla aktorów

Maj jest dla działającego przy Zespole Szkół w Turzym Polu Szkolnego Teatru Lalki i Aktora miesiącem intensywnej pracy. Organizowane są wtedy wszystkie najważniejsze przeglądy i festiwale teatralne, w których teatr bierze udział. Wystąpił już w XIII edycji Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro” organizowanego przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli oraz w XXV Jubileuszowym Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych „Jarosławski Kacperek”, który organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Z obydwu przeglądów o randze wojewódzkiej teatr z Turzego Pola wrócił z głównymi nagrodami: statuetkami „Gęsiego Pióra” i „Jarosławskiego Kacperka” oraz cennymi nagrodami rzeczowymi i finansowymi. – Od lutego rozpoczęliśmy próby spektaklu „Pewna wiadomość ” wg jednej z baśni Andersena – mówią opiekunowie Renata i Waldemar Kośmiderowie. – Intensywność prób, ale przede wszystkim zaangażowanie  młodych aktorek, sprawiło, że już na początku marca nagranie spektaklu zostało wysłane do Łodzi i Krakowa i zakwalifikowane na łódzką „Dziatwę” i na krakowskiego „Felicjana Dulskiego”. Jest to wielki zaszczyt i wyróżnienie wystąpić na tych festiwalach. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim, którzy wspierają nasz teatr: pani dyrektor Zuzannie Koniecznej – nie tylko za wsparcie finansowe ale przede wszystkim za niezachwianą wiarę w nasze umiejętności oraz panu burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce oraz panu dyrektorowi MOSiR Bogdanowi Dytko za pomoc w wyjazdach do Leska, Stalowej Woli i Jarosławia. Mamy nadzieję, że nasze sukcesy są dobrą promocją naszej miejscowości i gminy Brzozów. W najbliższych dniach teatr wystąpi w Szydłowcu, Łodzi i Krakowie, a  czerwcu jego występy można będzie obejrzeć w Brzozowie, Przemyślu, Lubaczowie i Przysietnicy.

red