Kto do komitetu? Obrady sesji nadzwyczajnej

W środę (10.05.) Rada Miejska w Brzozowie zebrała się na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radni po przyjęciu porządku wysłuchali sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego za 2016 r. Przedstawiła je sekretarz gminy Beata Bodzioch-Kaznowska, która odpowiedziała też na pytania radnych.  Następnie rada przegłosowała dwie uchwały, które przedstawił pierwszy zastępca burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak. Pierwsza dotyczyła przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przysietnica. Uchwała rady była niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków dla sołectw w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Termin składania wniosków upływa 12 bm.  Na mocy drugiej uchwały radni ustalili zasady powoływania Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania. Uchwała ta wynika z podjętej niedawno uchwały o przystąpieniu do programu rewitalizacji Brzozowa. Na tym sesja została zamknięta.