XV Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „SALAMANDRA” (film, zdjęcia)

25 kwietnia br. po raz piętnasty Zespół Szkół nr 2 w Humniskach we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” zorganizował Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Salamandra” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na naszym terenie reprezentowany jest przez I Galicyjskie Koło PTOP „Salamandra”, którego działaniami kierują Małgorzata i Jerzy Krzysztyńscy. Są jego współorganizatorami od 2002 roku wspólnie z ZS Nr 2 w Humniskach.

W tym roku organizatorzy obchodzili jubileusz konkursu, w ramach którego została wydana okolicznościowa gazetka, przedstawiająca historię poprzednich edycji konkursu. To specjalne wydanie miesięcznika „Nasza Dwójka”, której opiekunem redakcji jest Marta Władyka.

Konkurs ten wpisany jest na listę Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie do wykazu konkursów i zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie i które są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeprowadzony jest pod honorowym patronatem burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki.

W rywalizacji wzięło udział 44 uczniów, reprezentujących 21 szkół. W jubileuszowej edycji konkursu uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące ptaków Polski. Pisemne odpowiedzi uczestników konkursu oceniało jury, złożone z nauczycieli przyrody i biologii, któremu przewodniczył Jerzy Krzysztyński.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, polegającego na rozwiązywaniu testu, komisja wyłoniła 10 uczestników. Z tych osób wybrano 5 finalistów.

Zwycięzcą konkursu bezapelacyjnie został Jakub Wójcik z SP Nr 1 w Brzozowie. Drugie miejsce zdobył Jakub Kuś uczeń ZS Nr 1 w Humniskach. Trzecie miejsce uzyskał Mateusz Pytlak z SP Nr 1 w Brzozowie.

Za należytą organizację konkursu odpowiadała dyrektor ZS Nr 2 w Humniskach Małgorzata Woźniak.  Natomiast nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali pedagodzy:  Małgorzata Krzysztyńska – nauczyciel, a zarazem prezes I Oddziału Galicyjskiego Towarzystwa „SALAMANDRA”, Jerzy Krzysztyński, Anna Mazur, Anna Brodzicka-WoźniakMarta Władyka.

Zmagania finalistów bacznie obserwowała licznie zgromadzona widownia, składająca się z uczniów i opiekunów oraz przybyli goście: burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, sekretarz gminy Brzozów dr Beata Bodzioch-Kaznowska, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie dr Mariusz Kaznowski, radny Rady Miejskiej w Brzozowie Piotr Jatczyszyn, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów Andrzej Dąbrowski, wicedyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Tadeusz Żmuda, firmę POLIKAT reprezentowała Sabina Szałajko.

Konkursowi towarzyszyła bardzo efektowna V wystawa fotografii przyrodniczej „Przyroda w czterech porach roku” zorganizowana przez ZS Nr 2 w Humniskach. Spośród aż 190 nadesłanych prac reprezentowanych przez 11 szkół wyłoniono najlepsze, a ich autorów nagrodzono. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Woźniak – przewodnicząca, Ryszard SamiecStanisław Cyparski wyłoniła trzech zwycięzców:

I miejsce – Jakub Dobrowolski za fotografię „Kropelka słońca” (SP Nr 1 w Brzozowie)

II miejsce – Paweł Kobiałka za zdjęcie „Jesienny spacer ślimaka” (SP Nr 2 w Golcowej)

III miejsce – Natalia Tomoń za fotografię  „Jesienny promień słońca” (Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie) 

Jury przyznało także 11 wyróżnień.

Nagrody oraz dyplomy zwycięzcom i wyróżnionym wręczył burmistrz Brzozowa Józef Rzepka.

Wśród sponsorów znaleźli się również: Firma „POLIKAT” w Brzozowie, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Brzozowie, Nadleśnictwo Brzozów oraz Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie. Wszyscy sponsorzy otrzymali podziękowania, podobnie jak nauczyciele – opiekunowie uczestników konkursu.

Organizatorzy dziękują wszystkim pasjonatom przyrody, nauczycielom i uczniom za czynny udział w konkursie, a także sponsorom za hojność i wspieranie działalności szkoły. Szczególne podziękowania składają burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce za honorowy patronat nad konkursem.

np