Święconka dla Seniora w Grabownicy Starzeńskiej

22 kwietnia br. po raz trzynasty seniorzy z Grabownicy Starzeńskiej zebrali się przy stole wielkanocnym, by porozmawiać, powspominać i wspólnie świętować. Tradycyjnie już imprezę rozpoczęła pieśń pt. Biały Krzyż, wykonana przez Justynę Struś, po czym prowadzący Święconkę: sołtys wsi Grabownica Starzeńska Dominik Arendarczyk i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Barbara Kuczma przywitali zebranych.

Jak co roku dopisali zaproszeni goście: poseł na sejm dr Bogdan Rzońca wraz z żoną, radny sejmiku woj. podkarpackiego Sławomir Miklicz, burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z małżonką, duszpasterze parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Józefa ks. proboszcz Jan Szmyd i wikariusz Tomasz Kubas, zastępca burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak z żoną, sekretarz gminy Brzozów dr Beata Bodzioch-Kaznowska, mjr Tomasz Żyłka z WKU w Sanoku i płk Bolesław Wolanin radny RM w Sanoku, zastępca przewodniczącego RM w Brzozowie Kazimierz Tympalski wraz z małżonką, kierownik biura poselskiego w Brzozowie Ewa Miciak, dyrektorzy placówek organizacyjnych gminy Brzozów:  dyrektor Zespołu Szkół – Mariusz Hałasik, dyrektor Przedszkola Samorządowego – Monika Szczepek oraz naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej – Piotr Sobaś.

Okolicznościowe przemówienia, życzenia i ciepłe słowa do seniorów skierowali dr Bogdan Rzońca, Józef Rzepka i Sławomir Miklicz, zaś najstarszej seniorce Grabownicy Starzeńskiej dziewięćdziesięciotrzyletniej Marii Kulon wręczyli kwiaty.

Krzyżem zasługi orderu św. Floriana przez kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana za zasługi w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby Polsce przez mjr. Tomasza Żyłkę i płk. Bolesława Wolanina został uhonorowany naczelnik OSP w Grabownicy Starzeńskiej Piotr Sobaś.

Okolicznościowy program artystyczny w klimacie trwającej oktawy Wielkiej Nocy, na nutę folklorystyczną zaprezentowała najstarsza grupa przedszkolaków z PS w Grabownicy Starzeńskiej pod opieką Barbary Mroziak i Moniki Szczepek. Na koniec występów prowadzący wręczyli każdemu dziecku słodki upominek.

Po części artystycznej ks. proboszcz Jan Szmyd odmówił modlitwę w intencji seniorów poświęcił pokarmy, po czym nastąpiło tradycyjne dzielenie się jajkiem. Pani z KGW przygotowały pyszne potrawy, którymi częstowały zebranych gości, zaś do tańca grała kapela Meteoryt.

Organizatorzy tegorocznej święconki składają serdeczne podziękowania sponsorom: burmistrzowi Brzozowa – Józefowi Rzepce, Wacławowi Bieńczakowi (Wyroby Cukiernicze), firmie Grab-Star, Marcinowi Szklarzowi (FHT Transmar), Waldemarowi Buczkowi (Rem-Bud), Wiesławowi Szewczykowi (Szew-Bet Lutcza), Andrzejowi Piotrowskiemu (PHT Grabownica), sieci handlowej Alta, Tomaszowi Turopolskiemu (Hyro-Instal), Wojciechowi Żaczkowi (Usługi Transportowe), Błażejowi Wilczkowi (Igma-Kam Kamieniarstwo Pakoszówka), Tomaszowi Bocheńskiemu (Rozlewnia wód Iwoniczanka), Robertowi Stabryle (piekarnia Małgosia), Januszowi Tomaszkiewiczowi (Usługi Budowlane), Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, PBS Brzozów, Katarzynie Radwańskiej (Kwiaciarnia Florencja), Kole Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej, Radzie Sołeckiej: Stanisławowi Barbarze, Józefowi Oleniaczowi, Piotrowi Sobasiowi, Marianowi Turopolskiemu, Kazimierzowi Tympalskiemu i Dominikowi Arendarczykowi.

et