„Zabawy z plastyką” czyli kółko plastyczne w PS Nr 2 im. Marii Konopnickiej

„Sztuka dziecka wciąż na nowo się tworzy i nie przestanie być sztuką żywą i twórczą tak długo, jak długo będą istniały dzieci lubiące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować”.

S. Szuman

Wychowanie plastyczne w przedszkolu odgrywa szczególną rolę i stanowi szeroko rozumiany aspekt dziecięcego rozwoju. Twórczość dziecięca jest czynnością spontaniczną i instynktowną, a prace wykonywane przez dzieci są źródłem wiedzy o ich myślach i uczuciach. Prowadzona przez przedszkole innowacja pedagogiczna: ,,Otwórz drzwi do wyobraźni”, ma na celu uwrażliwianie dzieci  na szeroko pojętą sztukę.

Nasza placówka nastawiona jest na rozwijanie inwencji twórczej i uzdolnień artystycznych naszych wychowanków. Małe dziecko podczas tworzenia swoich dzieł artystycznych przeżywa rozmaite emocje, które pobudzają go do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej.

Wychodząc temu naprzeciw w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 im. Marii Konopnickiej pod kierunkiem nauczycielki pani Anny Pietryki prowadzone jest koło plastyczne pod hasłem „Zabawy z plastyką”.

Podczas cotygodniowych zajęć przedszkolaki z najstarszych grup poznają różnorodne techniki plastyczne i wykonują ciekawe prace, które można oglądać na zorganizowanej w holu przedszkola wystawce artystycznej.

Oprócz tradycyjnego malowania farbami dzieci tworzyły: biżuterię ze szklanych koralików, zakładki do książki metodą decoupage, prace na bazie recyklingu, a także przygotowywały prace na konkursy plastyczne.

Zajęcia, oprócz walorów artystycznych, pełnią także znaczącą rolę terapeutyczną. Radość z samodzielnie wykonanej pracy uczy cierpliwości, samodyscypliny, wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości, a także kształtuje postawę twórczą.

W  ramach współpracy pani Anny Pietryki z  logopedą Anną Adamską  w trakcie zajęć z kółka plastycznego wykonano prace na Ogólnopolski konkurs plastyczny organizowanym przez Przedszkole nr 12 w Siemianowicach Śląskich: „Pory roku w wierszykach logopedycznych”. Praca Natalii Adamskiej, dziewczynki z grupy VI „Wędrowniczki” uzyskała w konkursie III miejsce w kategorii dzieci 6 letnich. Natalia wykonała pracę do wiersza logopedycznego: „Jesienny wierszyk”. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci. Jest  to duże wyróżnienie dla naszej placówki. Małej artystce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Urozmaicone i ciekawe zajęcia z zakresu edukacji plastycznej odkrywają wśród naszych wychowanków niejeden talent artystyczny i znacząco wpływają na kształtowanie postawy twórczej u dzieci.

Anna Pietryka