Przedszkolaki z Przedszkola Nr 2 im. Marii Konopnickiej z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

Dnia 12.04.2017 dzieci z najstarszej grupy „Wędrowniczki” z Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Marią Szewczyk i p. Anną Pietryką udały się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Głównym celem odwiedzin było budowanie więzi międzypokoleniowych, rozwijanie u dzieci wrażliwości skierowanej do ludzi starszych oraz kształtowanie chęci pomocy innym ludziom.

Na początku spotkania, nauczycielka p. Maria Szewczyk powitała zebranych i zaprosiła do obejrzenia montażu słowno-muzycznego pt: „Wielkanocne obyczaje”. Wychowankowie pod kierunkiem swoich pań zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Mieszkańcy „Domu Spokojnej Przystani” entuzjastycznie reagowali  na występ dzieci,  nagradzając je gromkimi brawami.

Przedszkolaki z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem śpiewały piosenki, recytowały wierszyki o tematyce świątecznej. Tańczyły przygotowane pod kierunkiem p. Anny Szajnowskiej- Jajko aranżacje baletowe oraz układy taneczne, a także śpiewały piosenki w języku angielskim.

Po części artystycznej dyrektor DPS-u – Edward Mroziak serdecznie podziękował za wspaniały występ i zaprosił małych aktorów na słodki poczęstunek.

Wizyta naszych podopiecznych wniosła dziecięcą beztroskę, uśmiech i łzy wzruszenia w mury Domu Seniora, a wspólnie spędzone chwile dostarczyły wiele radości i satysfakcji. Jesteśmy przekonane, że dzisiejszy dzień pozostanie w naszych sercach na bardzo długo.

 Wszystkim mieszkańcom oraz kadrze Brzozowskiego Domu Pomocy Społecznej dziękujemy  i jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Anna Pietryka