Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej

11.04.  w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Józef Rzepka z zastępcami Stanisławem Pilszakiem i Dariuszem Kamińskim.  Obrady prowadził radny Andrzej Rzepka, przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Miejskiej w Brzozowie, zarazem członek brzozowskiej rady powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej. Podkarpacką Izbę Rolniczą reprezentował wiceprezes zarządu Izby – Jerzy Bator.

Na początek posiedzenia Hubert Fedyń, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  przedstawił informację o populacji bobrów na terenie powiatu i zasadach gospodarowania zasobami tego gatunku. Omówił, gdzie można zgłaszać szkody spowodowane przez bobry oraz jakie warunki należy spełnić w tym zakresie. Kolejny punkt obrad dotyczył aktualnej sytuacji epizootycznej afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy. Tę tematykę przybliżył Robert Kilar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie. Wskazał też na zalecenia, jakie należy spełnić w tym zakresie, przede wszystkim zmiany wprowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące ograniczeń dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem ptasiej grypy. Po przerwie głos zabrał Jerzy Bator, wiceprezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej. Złożył sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej w 2016 r. Przedstawił również informację o realizacji zadań zarządu Izby.  Ostatni punkt posiedzenia dotyczył gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Brzozów w 2016 r. Informację na ten temat przedstawiła Beata Szlama – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w Brzozowie. Wskazała, że w gminie Brzozów gospodarka odpadami komunalnymi działa prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zaznaczyć, że nasza gmina osiąga również wysoki poziom (tj. ok. 38 procent) recyklingu w odniesieniu  do takich odpadów komunalnych jak  papier, tworzywa sztuczne i szkło.

 (np, dk)