Młodzież zapobiega pożarom – eliminacje gminne

W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie 22 bm. zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” do rywalizacji stanęło piętnaścioro uczestników, reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z terenu naszej gminy. Wszyscy uczniowie najpierw rozwiązywali test pisemny, a najlepsi przystąpili do części ustnej.

Wiedzę uczestników oceniało jury pod przewodnictwem bryg. Krzysztofa Folty, ze st. kpt. Markiem Kołodziejem i gminnym komendantem ochrony przeciwpożarowej dh. Marianem Dydkiem w składzie. Do etapu ustnego w kategorii szkół podstawowych zostało dopuszczonych trzech, a w grupie gimnazjalistów – czworo uczniów.

Ostateczna kolejność ukształtowała się następująco:

szkoły podstawowe

  1. Kacper Nowak (SP Zmiennica)
  2. Jakub Mazur (SP Turze Pole)
  3. Jakub Jonarski (SP Górki)

szkoły gimnazjalne

  1. Dominik Zubel (Gimnazjum 2 Przysietnica)
  2. Dominik Kucharski  (Gimnazjum Stara Wieś)
  3. Amelia Jonarska (Gimnazjum Górki)
  4. Jakub Czas (Gimnazjum Grabownica Starzeńska)

Ufundowane przez Burmistrza Brzozowa Józefa Rzepkę nagrody dla najlepszych w jego imieniu wręczyła sekretarz gminy Brzozów Beata Bodzioch-Kaznowska wespół z zastępcą komendanta powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Markiem Ziobrą. Swoje puchary wręczył tez gminny komendant ochrony przeciwpożarowej dh Marian Dydek. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali poczęstunek, a w przerwie mieli okazję zwiedzić jednostkę.

 

Opiekunom wręczono podziękowania. Konkurs we współpracy z jednostką PSP w Brzozowie zorganizowali pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Brzozowie na czele ze Stanisławem Bobrem oraz pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie z dyr.  Józefem Baranem. Całość zwieńczyły okolicznościowe fotografie.

Obaj zwycięzcy będą reprezentowali gminę Brzozów podczas eliminacji szczebla powiatowego. Odbędą się one 5 kwietnia o godz. 10 w Domu Strażaka w Haczowie.