Dofinansowanie kotłów grzewczych

Pragniemy poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dofinasowania (max.85%) do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe, na biomasę oraz na paliwa stałe (inne niż biomasa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (w IV kwartale 2017 r. zaplanowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinasowanie).

Działanie to będzie prowadzone na zasadzie „Projektów parasolowych”
  • w tego typu projektach to gmina przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów u zainteresowanych mieszkańców.
W przypadku zainteresowania mieszkańców uczestnictwem w takim projekcie, gmina Brzozów podejmie działania związane z jego przygotowaniem.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowaniem do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych UM w Brzozowie, pokój nr 14 (parter), tel. 13 306 10 66.