Broń palna i broń biała w brzozowskim muzeum

Prelekcje przybliżające specyfikę bagnetu w armii austro-węgierskiej, jak również tematykę odznak w jednostkach kawalerii Wojska Polskiego podczas II wojny światowej towarzyszyły 15 bm. otwarciu wystawy w Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta w Brzozowie. Prelekcje wygłosili: pasjonat przeszłości Zbigniew Sobota i dyr. placówki Mariusz Kaznowski. Następnie uczestnicy spotkania, wśród których znaleźli się m.in. pierwszy zastępca Burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik i dyr. Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli Waldemar Półchłopek, zwiedzili ekspozycję.

Eksponaty zgromadzone pod hasłem „Broń biała i palna na polu walki podczas wojen światowych” stanowią dużą gratkę dla pasjonatów historii i militariów. Broń pochodzi m.in. z dukielskiego muzeum oraz zbiorów prywatnych. Wystawa będzie czynna do 23 kwietnia.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
dk