Więcej o: Informacja

Informacja

W ramach ogłoszonego konkursu dla mieszkańców Gminy Brzozów pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, od dnia 26 kwietnia do dnia 16 maja 2018 r. Gmina Brzozów przyjęła łącznie 147 deklaracji uczestnictwa:

Więcej „Informacja”

Więcej o: Absolutorium dla Burmistrza Brzozowa

Absolutorium dla Burmistrza Brzozowa

Udzielenie absolutorium dla burmistrza Brzozowa za ubiegły rok było najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się 24 maja na pięćdziesiątej drugiej sesji zwyczajnej. Sprawozdanie burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki z działalności w ubiegłym roku oraz absolutorium zostały podjęte przygniatającą większością głosów. Więcej „Absolutorium dla Burmistrza Brzozowa”