Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, została zmieniona liczba urzędników wyborczych oraz został wydłużony termin składania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Zmieniona informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. pdf

Leszek Bąk
Dyrektor Delegatury KBW w Krośnie

Więcej o: Brąz Wiktorii Toczek

Brąz Wiktorii Toczek

W dniach 10-11 marca 2018 roku w Zamościu odbyły się XXXIII Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w łucznictwie. W zawodach wzięło udział 40 zawodniczek i 60 zawodników.  Z naszej gminy strzelali łucznicy z klubu Sagit Humniska.

Więcej „Brąz Wiktorii Toczek”